...

...

تمام حرف دلم درگلوی لعنتی است ...

خوبی هایتان را ک نمیشود ازیاد برد ،ولی بدی هایتان را فراموش کردم :)

+تموم شد دیگه ،خوشالاش دسا بالا : )

+یادتان نرود ک من اینجا را خیلی دوست داشتم ،خیلی خیلی خیلی اینجا را دوست داشتم !

خدافظ همگی :)))

+خواهشن ،خواهشن ،خواهشن،من را ک دیدید نپرسید وبت چی شد ،اس ندهید ک وبت چی شد ،زنگ نزنید ک چی شد؟،وبم این شد ،دقیقن همین ک می بیند :)

|کلیک |

+آدرس اینجا ن فروشیست ،ن ب کسی بخشیده میشود ،اینجا یک روزی دنیای من بود ،دنیای آدم ک فروشی نیست ،هست؟پس خواهشن هی نپرسید ،خب؟

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ...  |